Winkelmandje
cload
Checkout Secure
 ✅  Deskundig advies

Wat is Fijnstof

u heeft er vast wel eens van gehoord?, maar heel weinig mensen weten wat het eigenlijk is. Fijnstof, of PM, is een vorm van luchtvervuiling en wordt in verband gebracht met aandoeningen van de luchtwegen en hart- en vaatziekten. Het wordt veroorzaakt door vele factoren: bijvoorbeeld brontypes zoals auto rijden, constructie en fabricage.

Er is geen vaste norm voor wat als fijnstof wordt aangemerkt. Het kan worden omschreven als een kluster van materialen met zeer verschillende afmetingen en chemische samenstellingen.

Omdat fijnstof uit zeer kleine deeltjes bestaat, kun je het beschrijven aan de hand van zijn fysieke eigenschappen. Je moet weten dat PM wordt ingedeeld op grootte en hoeveelheid deeltjes per m³. De algemeen gebruikte afmetingen zijn PM10, PM2.5, PM1 en PM0.1. Deze deeltjes zijn niet zichtbaar voor het blote oog. Maar wel te meten via lucht sensoren.

Benieuwd naar het fijnstofgehalte in jouw ruimte? Wij raden hiervoor de AEROS luchtmeter aan omdat deze tot wel PM0.1 kan meten, wat uniek is in zijn soort.

PM bestaat uit minuscule deeltjes en kan worden vertaald als "fijnstof". Om een goed idee te krijgen hoe klein de deeltjes zijn, is het de moeite waard om in gedachten te houden dat mensenhaar een grootte heeft van PM70. De diameter van het grootste fijnstof in de lucht is al 7 keer kleiner dan die van een mensenhaar, waardoor je een idee krijgt hoe klein deze deeltjes zijn.

Wat is fijnstof airthority

Fijnstof kun je ook chemisch definiëren. Het kan worden gezien als chemische vervuiling, die zware metalen (arseen, lood, nikkel), water, carbonaationen en zouten bevat. Id omvat zuren en gassen. Dit is het gevolg van onvolledige verbrandingsprocessen, zoals emissies door het wegverkeer, het landen en opstijgen van vliegtuigen.

Wat zijn de oorzaken van fijnstof?

Fijnstof in de lucht kan afkomstig zijn van natuurlijke bronnen zoals bosbranden, vulkaanuitbarstingen. Maar ook menselijke activiteiten zoals bouwwerkzaamheden dragen ook bij aan fijnstof in de lucht.

De belangrijkste oorzaak van fijnstof is de mens.

Luchtverontreiniging treedt vaak op als een direct gevolg van menselijke activiteit. Maar wat is de grootste oorzaak van vervuiling? Verkeer en vervoer zijn de belangrijkste emissiebronnen. Auto's, vracht, vliegtuigen en schepen dragen hier allemaal aan bij door uitlaatgassen in de lucht uit te stoten. De industrie is de op één na grootste vervuiler. Productiefabrieken, raffinaderijen en energiecentrales dragen in belangrijke mate bij aan het fijnstofprobleem. Daarnaast speelt de agrarische sector een serieuze rol tot 90% van de ammoniakemissie wordt veroorzaakt door de landbouw. De discussie over huishoudelijke vervuiling krijgt de laatste tijd ook meer aandacht. Er zijn veel factoren die bijdragen aan het probleem. Denk hierbij aan schoonmaakmiddelen, energie verbruik, huisdieren & houtkachels.

Welke impact heeft dat op je gezondheid?

Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) sterven jaarlijks 7 miljoen mensen aan fijnstof. maar in Nederland is dat veel lager. Een interessante vergelijking is dat in Nederland per jaar ongeveer 600 mensen omkomen in het verkeer. Jaarlijks overlijden in Nederland 1800 mensen door kortdurende blootstelling aan fijnstof.

De laatste tijd wordt er meer onderzoek gedaan naar de effecten van fijnstof. In feite is er een verband tussen kleinere deeltjes en grotere schade. Zo komt PM0.1 direct in de bloedbaan terecht waardoor Nederlanders gemiddeld een jaar korter leven. Onderzoek heeft een verband aangetoond tussen blootstelling aan PM en de volgende ziekten: hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen (astma, COPD), kanker en de ziekte van Alzheimer.

Wie zijn er gevoelig voor fijnstof?

Sommige mensen hebben meer kans om door fijnstof in de lucht te worden getroffen dan anderen. Vooral kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen zijn kwetsbaar. Iedereen kan deze gezondheidsproblemen echter ook ervaren als ze buiten deze categorie vallen. Er zijn veel mensen die constant worden blootgesteld aan dampen van allerlei uitlaten. Bijvoorbeeld mensen die in de buurt van drukke wegen werken of wonen of mensen die dichtbij een luchthaven als Schiphol wonen. Ook als u de dampen niet direct inademt, kunt u er toch last van krijgen. Zo constateerde het Nederlandse RIVM  dat volwassenen in gebieden met een hoge luchtverontreiniging een verminderde long- en hartfunctie hebben.

Wat kunt u zelf doen tegen fijnstof?

Kleine deeltjes in de lucht kunnen veel verder doordringen in ons lichaam als ze kleiner zijn. We moeten meer oplettend zijn als het gaat om onze omgeving, van onze werkplek tot ons huis, om onszelf te beschermen tegen Fijnstof.

Om PM-niveaus in de lucht te meten en de kwaliteit van de binnenlucht te beoordelen, moet u eerst een meting uitvoeren met een fijnstofmeter (PM). Dan kun je stappen ondernemen om het thuis of je werkplek te verbeteren. Een luchtreiniger is een van de efficiënte middelen om jezelf te beschermen tegen fijnstof.

 

Benieuwd naar onze collectie luchtreinigers die Fijnstof uit de lucht haalt? Bekijk hier